Een nieuwe studie uit Canada heeft factoren onderzocht die invloed hebben op verbale vloeiendheid bij 8574 Engelstalige Canadezen van 45-85 jaar zonder enig teken van dementie. De onderzoekers wilden erachterkomen in hoeverre verschillende factoren invloed hebben op de werking van je hersenen op latere leeftijd. De onderzochte factoren waren voeding, sociaal-economische factoren (zoals immigratiestatus, leeftijd en opleiding) en fysieke gezondheid (hoge bloeddruk, overgewicht en lichaamsvet).

Verbale vloeiendheid als indicator voor de werking van je hersenen

Verbale vloeiendheid is een belangrijke indicator voor de werking van je hersenen. Taal en uitvoerende functies, zoals denk- en leervermogen, worden vaak in verschillende onderzoeken getest om de verbale vloeiendheid te testen. Dit is nodig om vervolgens afwijkingen in de werking van je hersenen op te kunnen sporen.

Resultaat

De studie heeft bevestigd dat alle onderzochte factoren invloed hebben op je hersengezondheid.

Voeding

De studie ontdekte dat mensen die meer groenten, fruit, noten en peulvruchten (zoals linzen en bonen) aten, hoger scoorden op tests van verbale vloeiendheid. De beste resultaten werden gevonden bij degenen die minstens 6 porties van de bovengenoemde productgroepen per dag consumeerden.

Bovendien bleek uit de studie dat deelnemers met onvoldoende eetlust en voeding van lagere kwaliteit, die ook geen tijd of energie hadden om zelf voedsel te bereiden, risico lopen op ondervoeding. Dat laatste kan tot versnelde cognitieve achteruitgang leiden.

Immigratiestatus

Immigratiestatus had ook invloed op de resultaten van testen op verbale vloeiendheid. Engelstalige immigranten die minstens 20 jaar in Canada woonden, hadden hogere scores dan hun leeftijdsgenoten, die in Canada geboren waren. De onderzoekers vermoeden dat dit effect mogelijk deels te wijten is aan een hoger intellectueel niveau bij immigranten.

Leeftijd en opleiding

Gemiddeld hadden jongere deelnemers betere cognitieve functiescores dan oudere deelnemers.

Het resultaat was wel afhankelijk van hun opleidingsniveau, een hogere opleiding lijkt bescherming te bieden tegen cognitieve achteruitgang. Zo hadden de deelnemers van 75-85 jaar met een middelbare schooldiploma een verbale vloeiendheid die vergelijkbaar was met de tien jaar jongere deelnemers die de middelbare school niet hadden afgemaakt.

Bloeddruk, overgewicht en lichaamsvet

Volwassenen met hoge bloeddruk hadden lagere scores. De resultaten van deze studie onderstrepen het belang van het behouden van een goede bloeddruk voor de gezondheid van de hersenen tijdens de middelbare leeftijd en daarna.

Zowel overgewicht als een hoger percentage lichaamsvet hadden een negatieve invloed op de verbale vloeiendheid. Overgewicht leidt tot ontstekingen en tot grotere insulineresistentie; deze dragen beide bij aan cognitieve achteruitgang.

Conclusie

De resultaten van deze studie onderstrepen de noodzaak om gezond te blijven eten en goed op je gezondheid te letten. Het is ook van groot belang om overgewicht en hoge bloeddruk tijdig aan te pakken. Dit omdat het op latere leeftijd invloed heeft op de werking van je hersenen. En als laatste, maar niet minder belangrijk, is het essentieel om je hersenen voortdurend fit te houden. Dat kan door je hersenen uit te dagen met leuke puzzels of door iets nieuws te leren. Want dit kan net als een hoger opleidingsniveau helpen cognitieve achteruitgang te verminderen en zelfs te voorkomen.

error: Content is protected !!