Veroudering gaat gepaard met kwetsbaarheid en achteruitgang van o.a. onze hersenactiviteiten, zoals denkprocessen en geheugen.

Talloze studies hebben aangetoond dat het onderhoud van hersenactiviteiten op latere leeftijd grotendeels beïnvloed wordt door onze levensstijl zoals voeding en lichaamsbeweging. Veranderingen in levensstijl leiden echter tot een grote variatie in hoe veroudering verschillende mensen beïnvloedt. Waarom gebeurt dit en wat zit er achter deze variatie?

Recente studie

Een recente studie heeft een mogelijke verklaring hiervoor gevonden. Onderzoekers hebben aangetoond dat de manier waarop ons lichaam op veranderingen in voedingsstoffen reageert, een belangrijke rol speelt in het verouderingsproces. De reactie verloopt via de routes voor het waarnemen van voedingsstoffen op moleculair niveau. Deze routes zijn ook wel bekend als nutriënt-sensing pathways. Ze zijn betrokken bij het onderhoud van neurale stamcellen in de hippocampus van de hersenen en spelen een belangrijke rol in de achteruitgang van ons denkproces en geheugen in de loop van de tijd. Het onderhoud van deze stamcellen is belangrijk voor het geheugen en wordt beïnvloed door levensstijl zoals voeding en lichaamsbeweging.

Daarom hebben de onderzoekers aangenomen dat neurale stamcellen ook betrokken kunnen zijn bij de interactie tussen levensstijl en cognitie, ons vermogen om kennis op te nemen en verwerken.

De studie analyseerde de gegevens van meer dan 2000 mensen. Met behulp van een combinatie van laboratoriumgebaseerde technieken en analyse van gegevens over het geheugen, het dieet en het niveau van lichaamsbeweging, identificeerden onderzoekers een aantal genen, die invloed hebben op ons geheugen. Het gaat namelijk om de genen ABTB1, GRB10 en SIRT1.

Resultaat

Zo is aangetoond dat variaties in het ABTB1-gen een directe link hebben met prestaties bij een standaard geheugentaak. Variaties in het GRB10-gen zijn een belangrijke speler bij het bepalen van de mate van invloed van voeding op geheugenprestaties. Variatie in het SIRT1-gen zorgt voor een verschil in de invloed van lichaamsbeweging op geheugentaken.

Wat betekent dit voor ons?

Niet alleen dat veranderingen in levensstijl achteruitgang van geheugen en denken mogelijk kunnen vertragen, maar ook dat de effectiviteit van deze veranderingen afhankelijk is van de genetische samenstelling van elke persoon. Het volgen van een dieet zoals het mediterrane dieet kan bijvoorbeeld het meest gunstig zijn voor mensen met een specifieke GRB10-genmutatie, terwijl meer bewegen een betere benadering kan zijn voor mensen met specifieke SIRT1-variaties.

Deze ontdekking zorgt ervoor dat we beter begrijpen wat veroudering beïnvloedt. Het identificeren van deze genen als de ontbrekende schakels tussen hersenveroudering, voeding en lichaamsbeweging zou nieuwe benaderingen kunnen opleveren om het verouderingsproces te vertragen door gerichte veranderingen in voeding en lichaamsbeweging toe te passen.

Lees het volledige wetenschappelijke artikel van 2.04.2020 hierover

error: Content is protected !!