Met gezonde uitgebalanceerde voeding kan je veel bereiken op het gebied van hersengezondheid. Maar hoe zit het met de invloed op hersenveroudering? Kan voeding ook de veroudering positief beïnvloeden? Een recente studie geeft hierop een antwoord.

Maar eerst, de basis. Er zijn twee brandstoffen nodig voor de werking van de hersenen: glucose en ketonen. Ketonen ontstaan tijdens verbranding van vetten in de lever en zijn, net als glucose, een natuurlijke energiebron voor de werking van je lichaam. In ons dagelijks leven wordt glucose vaak gebruikt als primaire brandstof voor de hersenen.

Recente studie

Volgens een recente studie, verliezen de hersenen met de leeftijd hun vermogen om glucose efficiënt te gebruiken. Daardoor verhongeren neuronen langzaam en wordt communicatie tussen hersengebieden, het hersennetwerk, afgebroken. Het resultaat van deze veranderingen is een slechter leervermogen en versnelde insulineresistentie, wat een teken van dementie is.

Daarom hebben de onderzoekers de stabilisatie van communicatie tussen hersengebieden, met andere woorden de hersennetwerksstabiliteit, gebruikt om het effect van glucose en ketonen op de hersenveroudering met behulp van neurobeeldvorming (fMRI) te meten.

In totaal hebben bijna 1.000 personen in de leeftijd van 18 t/m 88 aan deze studie deel genomen.

De reactie van de hersenen op voeding werd in twee experimenten getest.

Methode

Het eerste experiment was meer algemeen. De stabiliteit van het hersennetwerk werd vergeleken nadat de deelnemers een week hadden doorgebracht op een standaard versus een koolhydraatarm dieet. In het standaarddieet was glucose de primaire brandstof voor de hersenen, terwijl in het koolhydraatarme dieet ketonen de primaire brandstof waren.

Het tweede experiment was specifiek gericht op veranderingen in de hersenen na inname van een brandstofspecifiek supplement met afgestemde dosering en aantal calorieën. Dit was bedoeld om het effect van glucose en ketonen te kunnen isoleren en daardoor de verschillen binnen het standaarddieet en het koolhydraatarm dieet te kunnen minimaliseren. De deelnemers werden gescand vóór en na het drinken van een kleine dosis glucose op de ene dag, en ketonen op de andere dag.

In beide experimenten waren de resultaten hetzelfde, waaruit blijkt dat de verschillen tussen diëten kunnen worden toegeschreven aan het type brandstof dat ze aan de hersenen leveren.

Resultaat

De studie heeft ontdekt dat de veranderingen in het hersennetwerk op veel jongere leeftijd beginnen dan zou worden verwacht, rond 47 jaar, met de meest snelle degeneratie op de leeftijd van 60 jaar.

Het goede nieuws is volgens de studie dat zelfs bij volwassenen, jonger dan 50 jaar, ketonen in de voeding algemene hersenactiviteit verhogen en het hersennetwerk stabiliseren. Dit effect was hetzelfde zowel bij veranderingen in het dieet als na het drinken van het brandstofspecifieke calorie-aangepaste supplement.

Men denkt dat dit effect te wijten is aan het feit dat ketonen meer energie geven dan glucose. Dit voordeel is eerder aangetoond voor het hart, maar de huidige studie biedt het eerste bewijs voor gelijkwaardige effecten in de hersenen.

Conclusie

Wil je zo lang mogelijk de veroudering van de hersenen uit te stellen, leg de nadruk in je voedingspatroon op de goede vetten en minimaliseer eenvoudige suikers!

Lees het volledige wetenschappelijke artikel hierover

error: Content is protected !!