Volgens een recente studie kan de ziekte van Alzheimer worden veroorzaakt door overmatige afbraak van fructose in de hersenen. Dat zou kunnen verklaren waarom ziektes, zoals diabetes en overgewicht, het risico op Alzheimer verhogen.

De onderzoekers geloven dat de ziekte van Alzheimer een moderne ziekte is die wordt gedreven door veranderingen in levensstijl waarbij te veel suiker uit de voeding de normale afbraak van glucose in de hersenen kan verstoren. Dat kan neuronen belemmeren om hun werk goed te kunnen doen.

Glucose en fructose uit de voeding

Twee belangrijke eenvoudige suikers uit je voedingsbronnen zijn glucose en fructose.

Glucose komt voornamelijk in planten voor als zetmeel en is een hoofdbestanddeel van koolhydraten met hoge glycemische index. Voorbeelden van deze koolhydraten zijn brood, rijst en aardappelen.

Fructose is de fruitsuiker, die in fruit en honing aanwezig is. Fructose komt ook voor in twee veelgebruikte zoetstoffen in je voeding, tafelsuiker (sucrose) en glucose- fructosestroop. Deze zoetstoffen zijn ook aanwezig in 70% van de bewerkte voedingsmiddelen in supermarkten en zijn daarom extra gevaarlijk! Beide bevatten glucose en fructose, maar wel in verschillende verhoudingen.

Fructose gemaakt door je eigen lichaam

Hoewel fructose uit voeding kan komen, wordt het grotendeels in weefsels geproduceerd door de daar aanwezige glucose in fructose om te zetten met behulp van o.a. een snelheidsbeperkende enzym AR. AR kan worden geactiveerd door verschillende triggers, waaronder fructose, maar ook door bepaalde voedingsmiddelen die geen fructose bevatten. Denk aan alcohol, koolhydraten met hoge glycemische index en gezoute voedingsmiddelen. Geactiveerd AR is geen goed teken want dat is een kenmerk van veroudering.

Gebruik van glucose en fructose door je lichaam

Er zijn unieke verschillen tussen het gebruik van glucose en fructose door je lichaam.

Glucose werkt als een energieproducerende brandstof, zoals de meeste voedingsstoffen.

Fructose wordt daarentegen gebruikt als energieopslagbrandstof. Oorspronkelijk was de afbraak van fructose in je lichaam bedoeld om de overlevingskans te verhogen door de energie- en zuurstofbehoefte te verminderen en ze te kunnen opslaan. Helaas leidt de huidige overvloed aan zoetigheden en zoutigheden tot permanente overactieve afbraak van fructose, wat zich uit in oxidatieve stress, talrijke ontstekingen en uiteindelijk in een geleidelijke verlaging van het energieniveau in je hersenen.

Om het verlaagde energieniveau te compenseren, wordt de afbraak van glucose in andere weefsels verhoogd. Tegelijkertijd wordt glucose in neuronen gebruikt niet voor de gewone doelen, maar om antioxidanten te kunnen genereren en de ontstane oxidatieve stress te kunnen verminderen. Dit om het verlies van mitochondrieën te bestrijden die anders door de oxidatieve stress verloren gaan. Het afzonderlijke gebruik van glucose om antioxidanten te genereren leidt tot een tekort aan glucose voor eigen processen, wat ook de energieproductie in je energiefabrieken, de mitochondrieën, verlaagt. De verminderde energieproductie leidt tot lage energieniveaus in je hersenen. Een goed energieniveau is nodig om neuronen goed te laten werken en ze levensvatbaar te houden. Bij een laag niveau ontstaat nog meer oxidatieve stress in de cellen en nog meer verlies van mitochondriën, wat op den duur leidt tot neuronale disfunctie en dood.

Link tussen overactieve afbraak van fructose en Alzheimer

Volgens de onderzoekers, maken bij overactieve afbraak van fructose, de amyloïde plaques en tau-eiwit knopen deel uit van de lopende ontstekingsprocessen. Ze zijn daarom niet de centrale factoren die de ziekte van Alzheimer veroorzaken. Daarom is het van groot belang om met mate van natuurlijke fructosesuikers te genieten en om te minderen met alcohol, bewerkte producten, koolhydraten met hoge glycemische index en zoutigheden!

Bron: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2020.560865/full

error: Content is protected !!