Intermittent fasting seems to be an easy and direct way to stimulate your brain. It is experienced by the body as a mild stress. In case of mild stress, cells of the brain respond adaptively by improving their ability to function properly and resist disease.

Laat je hersenen beter werken door een paar maaltijden over te slaan!

Maaltijden overslaan, ook bekend als intermitterend vasten of vasten met tussenpozen betekent eten binnen een gespecificeerd tijdvenster en de rest van de tijd niet eten. De uren slaap ‘s nachts tellen mee bij de uren van vasten. Er zijn veel combinaties van uren waarop je kunt vasten. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat intermitterend […]